Zwroty

ZWROT TOWARU W CIĄGU 14 DNI

Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego (Ustawa nr 89/2012 Dz.U.), masz prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dobra. Masz również prawo złożyć zamówienie przez Internet z odbiorem osobistym w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.

Jeżeli nie jesteś konsumentem, czyli kupujesz towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przedsiębiorczej (o czym decyduje numer dowodu osobistego na dokumencie zakupu), nie masz prawa do odstąpienia, ponieważ prawo nie przewidują taką możliwość.

GDZIE I JAK ZWRÓCIĆ TOWAR

Z prawa zwrotu towaru możesz skorzystać w formie pisemnej, odstępując od umowy i wysyłając towar na adres wskazany na fakturze.

Prosimy o dobre zapakowanie zwracanego towaru, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

W miarę możliwości prosimy o przywrócenie towaru do stanu pierwotnego, aby uniknąć ewentualnego obniżenia zwrotu kosztów o koszty przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Pieniądze za towar prześlemy na Twoje konto bankowe najszybciej, jak to możliwe, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, jednak nie przed dostarczeniem zwracanego towaru do naszego działu reklamacji (lub zanim udowodnisz, że zwrócony towar został już do nas wysłany). W takim przypadku koszt odesłania towaru leży po stronie kupującego.

Poniżej możesz pobrać przykładowy dokument odstąpienia od umowy kupna przez konsumenta, który wypełniasz swoimi danymi i wysyłasz wcześniej lub razem z towarem.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Opakowanie nie jest konieczne
Opakowanie nie jest przedmiotem zakupu ani częścią zakupionego przedmiotu. Niemniej jednak WWW.ATAKT.PL jest uprawniona do zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zwrotu towaru. Koszty te są każdorazowo wyceniane indywidualnie i jako takie obciążają klienta i odliczane są od kwoty zwracanego towaru.

Możesz przymierzyć towary
, ale nie powinny wykazywać żadnego widocznego zużycia. Towar może być używany, ale należy pomyśleć o kosztach, które będą WWW.ATAKT.PL przywrócenie towaru do jego pierwotnego stanu i które mogą być wymagane do zapłaty.

Unikniesz naliczenia tych opłat, jeśli sam przywrócisz towar do stanu pierwotnego (czyszczenie, montaż, prawidłowe pakowanie itp.) Ze względu na różnorodność towaru, każdy przypadek odstąpienia od umowy rozpatrywany jest indywidualnie.

Przykład: Klient zamawia i kupuje drukarkę, uruchamia ją w domu, drukuje zdjęcie i stwierdza, że ​​drukarka nie spełnia jego wymagań. Jednak już go używał i uruchomił dostarczany wraz z nim atrament. Nic nie ginie, użytkowanie nie powoduje wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy, ale konsument powinien zapłacić za zużyty materiał.

Dotrzymanie 14-dniowego terminu
Do zachowania terminu decyduje wysłanie odstąpienia od umowy. . Termin odstąpienia od umowy uważa się zatem za zachowany, jeżeli konsument w trakcie odstąpienia od umowy wyśle ​​przedsiębiorcy zawiadomienie o odstąpieniu od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy trwa 14 dni kalendarzowych, nie dni roboczych i rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego po otrzymaniu towaru przez konsumenta.(np. jeśli klient odbierze towar w piątek, okres odstąpienia liczony jest od soboty włącznie).

Możesz wysłać odstąpienie od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail info@msbox.cz

Jak najszybciej po wysłaniu tego odstąpienia musisz przekazać nam zakupiony towar. W takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych z transportem towaru do sprzedawcy.

JAKIE DOKUMENTY DOŁĄCZYĆ?

Zalecamy, aby do zwracanego towaru zawsze dołączyć dokument, który potwierdza, że ​​zakupiłeś u nas towar i ułatwia nam identyfikację towaru i prośby.

Najlepszą opcją jest przesłanie odstąpienia konsumenta od umowy kupna i otrzymanego dokumentu zakupu na adres e-mail lub bezpośrednio z towarem. Poniżej możesz pobrać przykładowy dokument odstąpienia od umowy kupna przez konsumenta.

JAKICH TOWARÓW W OGÓLE NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ?

W szczególności Konsument nie może odstąpić od umowy z mocy prawa:

Wyjątkiem są przypadki, w których odstąpienie od umowy jest wyraźnie uzgodnione.

KRÓTKI PRZEGLĄD NA KOŃCU

POBIERAĆ

WZÓR DOKUMENTU - Odstąpienie przez konsumenta od umowy kupna